SŁUPIA - BYSTRZA , JEZIORA
A  FINAŁ NA  BAŁTYCKIEJ PLAŻY

Spływ Słupią jest dobrą propozycją na tygodniowy urlop w kajaku. Szlak jest
różnorodny, w większości śródleśny, z odcinkami przełomowymi, w tym
słynną rynną sulęczyńską, kilkoma jeziorami i finałem na bałtyckiej
plaży w Ustce. Magnesem przyciągającym na szlak Słupi są zabytkowe
budowle hydrotechniczne z przełomu XIX i XX w oraz związane z nimi ;
kanały, jeziora zaporowe, sztolnie, zapory ziemne, odmulniki i syfony.

LOKALIZACJA  I  PARAMETRY

Słupia przepływa przez Pojezierza: Kaszubskie, Bytowskie i Wysoczyznę
Polanowską. Dolina rzeki wyznacza granicę pomiędzy Wysoczyzną Damnicką i
Równiną Słupską. Źródła rzeki znajdują się na wysokości 175 m n.p.m. w
torfowiskach koło Sierakowskiej Huty, kończy bieg uchodząc do Bałtyku w
Ustce. Z wielu dopływów, trzy nadają się na spływy: Skotawa, Kamienica i
Bytowa.   

Długość rzeki Słupi (km )      141.00 
Długość szlaku Słupi             125.35    Gowidlino  Ustka
W tym jeziora                         20.50 
Długość szlaku                      113.00     Sulęczyno  Ustka
Długość szlaku                        94.35     Soszyca   Ustka
Długość szlaku                        74.89     Gałąźnia Mała  Ustka
Ilość przenosek stałych              8
Start m n.p.m.                       165.30     jez. Gowidlińskie
                                              109.00    Soszyca
                                                51.59    Gałąźnia Mała
Zakończenie m n.p.m.                0.00    Ustka
                                                17.00    Słupsk
Średni spadek w m/km              1.32
Średni przepływ  w m3/s           3.00    Soszyca
                                                15.70    Słupsk
                                                18.00    Charnowo

W KAJAKU I NAMIOCIE   
                 
Trasa spływu Słupią jest miejscami trudna i uciążliwa, zwłaszcza na odcinku
od jeziora Węgorzyno. Już w Sulęczynie na kajakarzy czeka najeżone
kamieniami bystrze, nieco niżej słynna rynna sulęczyńska, przypominająca
górski potok. Przeszkody na Słupi są zazwyczaj łatwe do ominięcia,
przenoski sporadyczne i na krótkich dystansach. Odcinki środkowy i dolny
są łatwe, bezpieczne i dostępne dla wszystkich – także dla rodzin z
dziećmi. Znaczna część trasy spływu wiedzie przez chronione tereny Parku
Krajobrazowego Dolina Słupi. Obejmuje obszar środkowego biegu rzeki i
jej zlewni od Soszycy do drogi Krępa – Łosino. Pamiętajcie, że w parku
można biwakować jedynie w przygotowanych specjalnie dla kajakarzy
sześciu przystaniach, które umożliwiają rozbicie namiotu i nocleg nad
rzeką ( Soszyca, Gołębia Góra nad jez. Głębokim, Gałęźnia Mała, Krzynia,
Leśny Dwór ). Ma to swoje plusy i minusy, plusem jest podstawowa
infrastruktura w postaci wiat z ławkami i czasami turystycznymi
toaletami, minusem dostępność drogowa tych miejsc i nie zawsze
cywilizowane nocne wizyty podchmielonej młodzieży, alternatywą jest ... ,
wybór zależy od tego czego szukacie na spływie.

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  SZLAKU  SŁUPI  W  KM 125.35 m.Gowidlino, pólnocny brzeg jez. Gowidlińskiego, płyniemy trzymając sie lewego brzegu

123.55 Półwysep Gogowe dzielący jezioro na dwa akweny ( przewężenie 250m szerokości ) płyniemy lewą strona

122.20 Kolejne przewężenie - 80m szerokości

121.45 Po minięciu wysepki z lewej ujście górnej Słupi do jeziora
119.61 Trzymając się lewego brzegu wpływamy w lejkowaty wypływ Słupi
118.70 Amalka, betonowy most
118.47 Młyn, przenoska prawą stroną 30 m
117.47 Most drogowy - rzeka przyśpiesza w korycie pojawiają się głazy
115.90 Ujście rzeki do jez. Węgorzyno
114.15 Na rozwidleniu jeziora płyniemy w prawo
113.17 Wypływ rzeki z jeziora
113.05 Most drogowy
112.58 Most drogowy, tuż za nim kamieniste bystrze do spłynięcia
112.11 Most na drodze Bytów - Kartuzy
111.73 Kamienny mostek za którym
zaczyna się Rynna Sulęczyńska, duży spadek, kamienie i głazy, zazwyczaj
mało wody, głównie próba wytrzymałości dla kajaków, ewentualna przenoska
prawym brzegiem - 400 m
111.32 Jaz tartaku, przenoska prawą stroną, po zwodowaniu mijamy progi ( do spłynięcia ) i mostek
107.75 Most w Nowym Polu
105.85 Ujście z lewej strumienia ( 1.2 km ) łączącego Słupię z jez. Mausz
104.98 Mostek na drodze gruntowej
102.88 Most betonowy na drodze Parchowo - Chośnica
100.40 Most na drodze gruntowej w Jamnie
99.40 Ujście Słupi do jez. Żukowskiego, płyniemy w prawo, na cyplu z prawej dobre miejsce do biwakowania
99.00 Wypływ rzeki z jeziora na lewym brzegu, drewniany mostek
98.00 Młynki, most drogowy
97,91 Jaz przekierowujący wodę do kanału, formalny zakaz pływania, kajaki przeprowadzamy przy użyciu wózków kajakowych
96.31 Mostek na końcu kanału, kajaki wodujemy poniżej elektrowni
94.35 Soszyca, most drogowy, za nim po prawej pole namiotowe
94.31 Ruiny wiaduktu
93.35 Drewniany most, dolina rzeki wąska, liczne bystrza i zwalone drzewa
92.20 Most na drodze gruntowej
89.67 Ruiny betonowego mostu, uschnięty stary dąb, po prawej rezerwat " Gniazda Orła Bielika "
86.60 Drewniany most
83.63 Gołębia Góra, most drogowy, za nim bystrze, przy moście stanica kajakowa, na lewym brzegu rezerwat przyrody
80.11 Osieczki, most drogowy, za nim niebezpieczne pale , pozostałość po budowli wodnej
77.03 Ujście Bytowej z lewej
76.49 Kładka i tuż za nią wpływamy na jez. Głębokie, płyniemy trzymając się prawej strony jeziora mijamy dwie zatoczki
74.89 Przystań kajakowa nad jez.
Głębokim, przewozimy kajaki do Gałąźni Małej - 8,5 km. Przewózką kajaków
zajmuje się pan Knitter 604 530 097
74.89 Gałąźnia Mała, wodowanie kajaków powyżej mostu, pole namiotowe
73.02 Strzegomino, jezioro zaporowe,
po przepłynięciu 3 km zbiornik osiąga największą szerokość, mijamy z
lewej dwie wyspy i widzimy jaz wylotowy kanału
68.75 Jaz wylotowy kanału
67.95 Konradowo, most drogowy
67.80 Wyciągamy kajaki z prawej przy brzegu pokrytym betonowymi płytami, przenoska 75 m
66.80 Wpływamy na kolejne jezioro zaporowe - Krzynia
64.09 Kanał prowadzący wodę do elektrowni
63.95 Rozwidlenie kanałów, wpływamy w lewy
63.87 Koniec kanału, przenoska kajaków pod betonowym mostem - 90 m
62.35 Starorzecze Słupi z lewej
58.59 Leśny Dwór, most drogowy, za nim z lewej stanica kajakowa
55.01 Ujście rzeki Skotawy z prawej
54.88 Ujście Kamiennej z lewej
52.95 Most drogowy
49.18 Most drogowy, za nim po prawej polana kajakowa
47.00 Ujście Kwaczej z lewej
42.85 Most na trasie Łosino - Krępa, polana kajakowa, za mostem z prawej ujście Glaźnej
41.35 Most na obwodnicy Słupska
37.05 Most stalowy, granice Słupska
36.50 Odejście do basenu kajakowego
36.25 Z lewej SOSIR - pole namiotowe, sanitariaty, przenoska 30 m do furtki
36.20 Z lewej odejście kanału
36.15 Kładka dla pieszych
36.11 Śluza Łososiowa, przenoska z prawej
35.43 Most drogowy, za nim z lewej ujście kanału
35.11 Most Kowalski
34.75 Most Kaszubski
34.41 Most Dziewic
34.12 Most Łabędzi
33.35 Wiadukt, opuszczamy Słupsk
28.55 Z lewej Włynkówko
18.75 Metalowy mostek dla pieszych
17.75 Pole namiotowe w Bydlinie z lewej
17.38 Bydlino, most drogowy
12.73 Charnowo, most drogowy
8.27 Wiadukt, wpływamy w rezerwat " Buczyna nad Słupią "
7.09 Wodnica, metalowy mostem dla pieszych
1.71 Zakład karny z lewej, tuż za
nim można zakończyć spływ przy parkingu nad rzeką. Kajakarzy chcących
wpłynąć do portu prosimy o kontakt - 609 485 199 - poinformujemy o
aktualnych warunkach wietrznych i stopniu zafalowania morza. Generalnie
możliwość wpłynięcia do portu i ewentualnego wypłynięcia na Bałtyk
istnieje przy wiatrach południowych i południowo-wschodnich lub przy
ciszy i braku martwej fali.
1.49 Ustka, most drogowy, wpływamy
do portu, konieczny kontakt z bosmanatem najlepiej dzień wcześniej i tuż
przed wpłynięciem do portu
tel.(59) 814-45-33, 660 477 563
0.38 Początek wewnątrzportowego falochronu ( 70 m długości ), po minięciu z lewej dobre miejsce do odbioru kajaków 
0.0 Główki falochronów portu Ustka
 
 WARTE  ZOBACZENIA

 cmentarzysko Gotów - kamienne kręgi - w Węsiorach
 budynek starego młyna w Parchowskim Młynie
 najstarsza w Europie elektrownia Struga oraz elektrownie w Gałąźni, Konradowie i Krzyni
 Park Krajobrazowy "Dolina Słupi"
 krajobrazowo - leśny rezerwat przyrody "Gołębia Góra"
 ruiny wczesnośredniowiecznego grodziska z VIII-IX w. 
 Zamek Książąt Pomorskich z Muzeum Pomorza Środkowego, młyn zamkowy, spichlerz Richtera z XIX w., w Słupsku

 PROPONOWANA TRASA

  Gowidlino                    Sulęczyno        14.00 km
  Sulęczyno                   Soszyca           17.00 km
  Soszyca                       jez. Głębokie   19.50 km
  Gałąźnia Mała             Leśny Dwór    16.30 km
  Leśny Dwór                 Łośino              15.70 km
  Łośino                           Bydlino             25.10 km
  Bydlino                         Ustka                17.75 km

                                                               
  PRAKTYCZNE PORADY  
TRANSPORT KAJAKÓW ( MAX. 12 szt. )

Surfcamp      Gowidlino             80 km
Surfcamp      Sulęczyno             90 km
Surfcamp      Soszyca                78 km
Surfcamp      Gałęźnia Mała        56 km
Surfcamp      Leśny Dwór           39 km
Surfcamp      Słupsk                   23 km
Surfcamp      Ustka                     25 km