I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

PARSĘTA

Parsęty się nie da zapomnieć! Ta największa rzeka Pomorza dostarcza tyle wrażeń, że spokojnie mogłaby obdzielić nimi kilka rzek. Dlaczego? Bo jest bardzo zmienna. Z leniwie płynącej rzeki szeroko rozlanej po prehistorycznych torfowiskach, często zmienia się w górski potok, gwałtownie wrzynając się w polodowcowy krajobraz, tworząc  kilku metrowe skarpy. Magiczny charakter Parsęty poprzeplatany jest śladami przedwojennej działalności człowieka - stare młyny i progi, które powoli niszczeją tym samym wtapiając się w naturalny krajobraz rzeki. Lasy, torfowe rozlewiska i naturalny charakter rzeki sprawiają, że jest to eldorado dla ornitologów i miłośników przyrody, którzy maja okazje , zaobserwować wiele zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, ptaków i ryb.

 LOKALIZACJA  I  PARAMETRY

Parsęta  bierze swój początek w pobliżu wsi Parsęcko w okolicach Szczecinka na Pojezierzu Drawskim. Źródła znajdują się w zarośniętym i zmeliorowanym jeziorku na wysokości 137 m n.p.m. Parsęta przepływa przez zróżnicowane tereny - wzgórza moreny czołowej Pojezierza Drawskiego, Równinę Białogardzką by na Pobrzeżu Koszalińskim skończyć bieg wlewając wody do Bałtyku. Z większych miejscowości przez które Parsęta przepływa należy wymienić; Białogard, Karlino i Kołobrzeg. Największym dopływem Parsęty jest Radew.

 • Długość rzeki Parsęty  139 km
 • Długość szlaku Parsęty  125 km
 • Czas spływu Parsętą  5-7 dni

 

MAPA  SZLAKU  PARSĘTY 

 

W  KAJAKU  I  NAMIOCIE 

Rzeka bardzo zróżnicowana. Szybkość poruszania się na górnym odcinku zależna od poziomu wody i zarastania przez łozy Nurt stosunkowo szybki, szczególnie po opadach. Na całym szlaku Parsęty tylko 3 stałe przenoski. Górny odcinek przeznaczony wyłącznie dla krótkich kajaków jedynek. Od Tychówka rzeka przestaje być uciążliwa i nadaje się na spływy masowe. Baza turystyczna jest tutaj słabo rozwinięta. Nad Parsętą znajdziecie oczywiście liczne dzikie miejsca biwakowe , natomiast brak jest zorganizowanych pól kempingowych (prócz kempingu w Karlinie i Kołobrzegu). Nie ma problemów z dostępem do sklepów, Parsęta przepływa przez wiele miejscowości – wystarczą jednodniowe zapasy.

 OPIS SZLAKU PARSĘTY

Przez większość swojego biegu przemierza niezwykle urokliwe, gęste, dziewicze lasy i stanowić może miłą odskocznię od codziennego zgiełku. Spływ Parsętą można zacząć na jej prawym dopływie Perznicy niedaleko miejscowości Grzmiąca. Pokonanie tej dzikiej, bardzo malowniczej rzeczki wymaga jednak od kajakarzy dużego doświadczenia. Nurt jest raczej szybki, a niemało w korycie przeszkód. Częściej więc na start spływu wybiera się miejscowość Krosino (101 km). Za wsią pojawiają się rozlewiska i starorzecza, po jakimś czasie rzeka zwęża się i znacznie przyspiesza. Zaczyna się dość uciążliwy odcinek szlaku. Koryto przecinają liczne wierzby i powalone drzewa, które ze względu na wysokie, mało dostępne brzegi należy sprawnie pokonać kajakiem. Na 98 kilometrze rzeka mija leśniczówkę i jaz i ponownie wbija się w dziki las. Tuż przed wioską Doble napotyka się nieczynny młyn z jazem. Konieczne jest przeniesienie kajaków. Do następnego mostu (i biwaku) w miejscowości Doble kajakarzy czeka ponowne przedzieranie się przez drzewa i krzewy.Za wsią, Parsęta meandruje przez tereny bardziej łąkowe, mijając po drodze mostek  oraz osady Motarzyn i Sadkowo. Porastające brzegi wierzby i i zwalone drzewa nadal utrudniają pływanie. Rzeka mija most w Starym Dębnie, nieco dalej rozwidla się  na dwie odnogi  i zasilana jest wodami Dębnicy. Zbliżanie się do wsi Osówko zwiastuje stary młyn –  jaz można przepłynąć. Za Osówkiem szlak zachowuje swój naturalny charakter, ale jest już znacznie łatwiejszy do pokonania. Powalone drzewa występują rzadziej, rzeka rozszerza się i płynie wartko. Wreszcie można skupić się na podziwianiu przyrody. Po minięciu mostu w Rzyszczewie należy wypatrywać długiego bystrza, ciągnącego się do kolejnego mostu. Za przełomem rzeka zmienia swój charakter, traci impet i meandrując przez łąki i pola zmierza do Białogardu. W Białogardzie pierwsze zderzenie z cywilizacją. Warto zwiedzić zabytkową część miasta, położoną po prawej stronie rzeki. Przez miasto przepływa się pod starym wiaduktem kolejowym, a potem pod wysokim mostem drogowym. Tuż za nim występuje próg – jego pokonanie  nie powinno sprawić większych trudności.Rzeka  zmienia się w „ autostradę ” i tak zachowuje aż do Rościna . W Rościnie czeka kajakarzy do pokonania zapora elektrowni. Nurt nieco przyspiesza. Rzeka zatacza łuki, oddzielając pola i porastające prawy brzeg lasy. Zasilana jest wodami Popieli i Pokrzywnicy i bez przeszkód zmierza do Karlina. W Karlinie uchodzi do Parsęty trzema odnogami  jej największy dopływ – Radew. Kawałek za jej głównym kanałem niebezpieczne miejsce – podwójny próg. Za Karlinem kończą się w rzece przeszkody. Przez pierwszych kilka kilometrów przypomina prosty kanał. Po dotarciu do lasu zaczyna zakreślać zakola. Za wioską Jazy  Parsęta zmienia swój kierunek (na południowo-zachodni) i na wysokości Miechęcina przechodzi nad podwodnym progiem. Przed mostem na drodze Dygowo-Pobłocie  do pokonania jest kolejny, niewielki próg, a za nim rzeka ponownie skręca na północny zachód. Za miejscowością Rościęcino prąd znacznie zwalnia, rzeka rozszerza się i zmierza prosto do Kołobrzegu, w którym wpada do Bałtyku.

 WARTE   ZOBACZENIA

 • Neoklasycystyczny dwór z XIX w. w Parsęcku
 • Neogotycki pałac z XIX w. w Białowąsie
 • XVII-wieczny pałac przebudowany w stylu neogotyckim w Koziej Górze
 • Neoklasycystyczny pałac z 1835 r. w Lubiechowie
 • Neoklasycystyczny dwór z 1909 r. w Poczerninie
 • Modernistyczno – neorenesansowy dwór z 1911 r. w Kłopotowie
 • Neogotycki dwór z XIX w. we Włościborzu
 • Neoklasycystyczny pałac z XIX w. w Pustarach
 • pomnikowe okazy drzew w podworskich parkach m. in. w: Doble, Lubiechowo, Daszewo, Kłopotowo, Włościbórz

PROPONOWANA  TRASA

 • Krosino-Motarzyno
 • Motarzyno-Wicewo
 • Wicewo - Ryszczewo
 • Ryszczewo - Rościno
 • Rościno-Karlino
 • Karlino-Bardy
 • Bardy Kołobrzeg

                                                                                                                           TRANSPORT KAJAKÓW (MAX.12 SZT.) 

 • Surfcamp – Gardno – Storkowo 131 km
 • Surfcamp – Gardno – Grzmiąca (rzeka Perznica) 124 km
 • Surfcamp - Gardno- Karlino 120 km
 • Surfcamp - Gardno- Białogard 127 km
 • Surfcamp – Gardno  - Krosino 135 km
 • Surfcamp – Gardno – Kołobrzeg 136 km

 

Free Professional Joomla Templates designed by Hosting